Art Design — Архитектурное проектирование и дизайн под ключ в Ташкенте

Pazartesi-Alt, 09:00 - 18:00

Taşkent şehri, Yashnabad bölgesi, Makhtumkuli 105

Mimari
tasarım

Gelecekteki nesnenin tüm mühendislik ağlarının ve iç iletişimlerinin incelenmesi

Mimari tasarım — bu, bir binanın veya yapının inşası için bir planın, çizimlerin ve şartnamelerin geliştirilmesini içeren bir mimari proje oluşturma sürecidir.

Mimari proje, bu tür binalara veya yapılara yönelik tüm gereklilikleri karşılamalı ve müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almalıdır.

Mimari tasarım aşağıdaki ana aşamaları içerir:

01

Analiz

Bu aşamada mimar, müşterinin gereksinimlerini, binanın inşa edileceği sitenin özelliklerini ve bu tür binalara veya yapılara yönelik düzenleyici gereklilikleri inceler.

02

Kavram oluşturma

Bu aşamada mimar, plan, hacim planlama çözümü ve stil çözümü de dahil olmak üzere projenin genel konseptini geliştirmektedir.

03

Çizimlerin ve spesifikasyonların geliştirilmesi

Bu aşamada mimar, inşaat için kullanılacak projenin detaylı çizimlerini ve teknik özelliklerini hazırlamaktadır.

Mimari proje aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

İşlevsellik

Bina, amaçlandığı gibi kullanım için işlevsel ve kullanışlı olmalıdır.

estetik

Bina güzel ve çekici olmalı

güvenlik

Bina, onu kullanacak insanlar için güvenli olmalıdır

çevre dostu

Bina çevre dostu olmalı ve modern enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamalıdır

tr_TRTurkish